Mój domyślny config dla SciTE

Uruchamiamy SciTE i klikamy menu Options -> Open User Options File, wpisujemy dane:

[code lang=”text”]# domyślne korzystanie z fontów o stałej szerokości
font.base=$(font.monospace)
font.small=$(font.monospace)
font.comment=$(font.monospace)
font.text=$(font.monospace)
font.text.comment=$(font.monospace)
font.embedded.base=$(font.monospace)
font.embedded.comment=$(font.monospace)
font.vbs=$(font.monospace)

# numerowanie wierszy
line.margin.visible=1
line.margin.width=3+

# ikonki toolbara z tematu systemowego
toolbar.usestockicons=1

# zaznaczanie blokowe
rectangular.selection.modifier=8

# ustawienia wgłębień kodu
indent.size=4
use.tabs=1
indent.automatic=1

Więcej opcji tutaj: http://www.scintilla.org/SciTEDoc.html

Sam pewnie jeszcze nie raz zaktualizuję ten wpis 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.