Xen – Włączenie Live Migration

Jeżeli zdecydowaliśmy się na systemu DomU w obrazach to możemy korzystać z live migration. By uruchomić jej obsługę, trzeba w pliku /etc/xen/xend-config.sxp odkomentować odpowiednie linie i ustawić adres IP:

(xend-relocation-server yes)
(xend-relocation-port 8002)
(xend-relocation-address '10.0.10.91')

Wykonywanie migracji

xm migrate --live nazwa-domu nazwa.lub.ip.zdalnego.hosta

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.