CouchDB – automatyczne kompaktowanie baz w wersji 0.11.x

Bazy CouchDB mają to do siebie że dość szybko puchną i fragmentują się. Dlatego napisałem mały skrypcik, który uruchomi kompaktowanie dla wszystkich baz – można go wrzuć do cron’a w weekend/nocy.

#!/bin/bash
IP="10.0.0.121"
DBS=`curl -sS -X GET http://$IP:5984/_all_dbs | sed -r "s/([,\"[])|(\])+/ /g"`

for d in $DBS;
do
    curl -H "Content-Type: application/json" -X POST http://$IP:5984/$d/_compact
done

Więcej informacji o kompaktowaniu, również w nowszej wersji 1.2.x można znaleźć tutaj: http://wiki.apache.org/couchdb/Compaction/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.