Prosty MTA z heirloom-mailx i ssmtp

Czasami potrzebny jest nam serwer pocztowy, który przyśle informacje dla root’a (np. monity smartd, mdadm, sypnięte crony itp) ale równocześnie nie chcemy stawiać pełnego serwera typu postfix/exim. Warto w tym celu wykorzystać zestaw heirloom-mailx + ssmtp. hairloom-mailx jest prostym shellowym klientem SMTP – przy okazji linkuje polecenie mail (przydatne w skryptach). ssmtp pełni funkcję serwera SMTP ale nie działa jako demon – proces uruchamia się gdy jest potrzebny i znika po wysłaniu maili. Dodatkowo ssmtp może zostać skonfigurowany by wysyłać maile nie tylko przez relay’a ale również autoryzując się na zewnętrznym serwerze pocztowym, np. gmail’u czy gdziekolwiek indziej.

Instalacja

apt-get install ssmtp heirloom-mailx

Konfiguracja z relay’em

Edytujemy plik /etc/ssmtp/ssmtp.conf – w konfiguracji z relay’em wystarczą te linijki:

root=postmaster@domena.pl
mailhub=domena.pl
hostname=serwerek.domena.pl

Warto zwrócić uwagę że dobrze by było aby domena serwerek.domena.pl istniała i wskazywała na nasz serwer – dzięki temu poczta nie odpadnie na prostych filtrach antyspamowych.

Konfiguracja pod gmail’a

W ssmtp.conf potrzebujemy:

root=postmaster@domena.pl
mailhub=smtp.gmail.com:587
hostname=serwerek.domena.pl
AuthUser=twojekonto@gmail.com
AuthPass=twoje_haslo_do_gmaila
UseTLS=YES
UseSTARTTLS=YES
AuthMethod=LOGIN

Test

Warto teraz sprawdzić czy poczta wychodzi jak powinna:

echo test | mail -s "testowa wiadomosc" postmaster@domena.pl

pflogsumm – statystyki poczty dla postfix’a

Jeżeli administrujesz nawet niedużym serwerem pocztowym na pewno masz świadomość, że nie jesteś w stanie monitorować logów na bieżąco. Ciężko jest wyłapać np. problem w komunikacji z pewną domeną. Ciężko też oszacować skalę ruchu na serwerze zarówno pod kątem ilości jak i wolumenu maili. Trudno wybrać domeny, dla których warto by zrezygnować z greylistingu, itd, itp…

Na szczęście dostępne jest narzędzie pflogsumm, które wygeneruje nam dość wyczerpujące statystyki z logów postfix’a. Bardzo przydatne przy codziennym przeglądzie “stanu zdrowia” serwera pocztowego.

Przykładowy wycinek statystyk z pewnego małego serwerka prezentuje się tak:

Postfix log summaries for Jul 4

Grand Totals
------------
messages

  1158  received
  1261  delivered
   0  forwarded
   5  deferred (50 deferrals)
   2  bounced
  392  rejected (23%)
   0  reject warnings
   0  held
   0  discarded (0%)

 164898k bytes received
 242985k bytes delivered
  201  senders
   77  sending hosts/domains
  354  recipients
   51  recipient hosts/domains

Per-Hour Traffic Summary
  time     received delivered  deferred  bounced   rejected
  --------------------------------------------------------------------
  0000-0100     26     28     2     0     7
  0100-0200     14     18     3     0     10
  0200-0300      4     4     1     0     8
  0300-0400      6     6     1     0     8
  0400-0500      4     4     0     0     8
  0500-0600      2     2     1     0     9
  0600-0700      8     8     1     0     9
  0700-0800     16     18     1     0     10
  0800-0900     58     60     1     0     8
  0900-1000     104    110     5     0     17
  1000-1100     132    152     2     0     18
  1100-1200     106    106     1     0     31
  1200-1300     64     70     2     0     9
  1300-1400     112    132     2     0     14
  1400-1500     98    106     1     0     78
  1500-1600     86     88     2     0     32
  1600-1700     56     56     3     0     23
  1700-1800     58     77     5     2     19
  1800-1900     36     36     3     0     16
  1900-2000     26     26     2     0     24
  2000-2100     48     50     3     0     9
  2100-2200     32     42     2     0     10
  2200-2300     34     34     3     0     10
  2300-2400     28     28     3     0     5
...

Host/Domain Summary: Message Delivery
 sent cnt bytes  defers  avg dly max dly host/domain
 -------- ------- ------- ------- ------- -----------
  132   5688k    0   1.7 s  11.0 s gmail.com
  104   2633k    0   4.6 s  2.8 m wp.pl
   68   1525k    0   1.3 s  9.4 s interia.pl
   42   744k   21   1.1 s  83.6 h o2.pl
   30  89891    0   0.7 s  2.6 s op.pl
   29   6677k    1  16.1 s  7.4 m poczta.onet.pl
   26   540k    0   1.9 s  6.7 s poczta.fm
...

Host/Domain Summary: Messages Received
 msg cnt  bytes  host/domain
 -------- ------- -----------
   50   4142k gmail.com
   46  491259  facebookmail.com
   38   1446k wp.pl
   22  13520k interia.pl
   14   675k o2.pl
   10  105377  poczta.fm
   10  57713  hotmail.com
... i dużo więcej...

Instalacja na Debianie:

apt-get install pflogsumm

Testowo polecenie można uruchomić w następujący sposób:

sudo pflogsumm -i -d yesterday /var/log/mail.log /var/log/mail.log.1

W moim przypadku, logi przewijam codziennie ok 2:00 w nocy, dlatego podaję dwie ścieżki do plików log (bieżącego i wczorajszego) by mi te dwie godzinki nie umknęły 😉

Powyższe polecenie wypisze na standardowe wyjście statystyki w postaci ładnie sformatowanych tekstowych tabel. Warto przyjrzeć się innym parametrom polecenia – można dzięki nim zrezygnować ze statystyk, które nas nie interesują, bądź zmienić domyślną kolejność.

Teraz warto uruchomić okresowe raportowanie. Edytujemy crona:

sudo crontab -e

Na generowanie statystyk warto wybrać godzinę mniejszego obciążenia serwera (@daily oznacza północ), bo proces ich przygotowania dość mocno obciąży CPU. Wpisujemy polecenie wraz z interesującymi nas parametrami:

@daily /usr/sbin/pflogsumm -i --problems_first --no_bounce_detail \
     --no_deferral_detail -d yesterday \
     /var/log/mail.log /var/log/mail.log.1 | \
     mail -e -s "Statystyki poczty na `uname -n`" postmaster

Kolejnego dnia powinniśmy otrzymać nasze statystyki.